Koude en warme kassen

Ten zuid-oosten van de oorspronkelijke jachtopzienerswoning ligt de ovaalvormige moestuin, die voor driekwart omgeven wordt door een 185 meter lange beukenhaag, die als groenzone van historische waarde is en voor één kwart door de monumentale tuinmuur.

Deze rode bakstenen, in Vlaams verband gemetselde moestuin muur, wordt aan de bovenzijde door een ezelsrug afgesloten en verloopt in twee flauwe hoeken. Muur en haag dateren waarschijnlijk uit 1930. In de moestuin staan twee kassen op rechthoekige grondslag en liggen de restanten van twee, in baksteen opgetrokken koude bakken.