- Beeld Piet Hein -

Voor de hertenweide staat een standbeeld van Piet Hein. 

Landgoed Matanze dankt haar naam aan de verovering van de Zilvervloot door Piet Hein op de Spanjaarden. Dit zelfde beeld staat ook in de baai van Matanzas (in Cuba). 

De twee originele beelden van Piet Hein zijn gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Willem Verbon. Een beeld staat sinds 1998 in de baai van Matanzas op Cuba en een sinds 2000 op het landgoed.

In deze baai heeft in 1628 Piet Hein De zilvervloot veroverd op de Spanjaarden in opdracht van de West-Indische Compagnie waarvan de aandeelhouders gevestigd waren in Deventer.

Volgens overlevering was onder de aandeelhouders van de West-Indische Compagnie, die profiteerden van deze overwinning, een koopman uit Deventer, die het Redingesgoed kocht en tot buitenplaats Matanze transformeerde. 

De eerste vermelding van de naam ‘Baja de Matance’ vinden we in 1662. Op 18 augustus van dat jaar vindt een belening plaats aan het echtpaar Boldewijn van Laer tot Langeveltsloo en Margareta Aleida van Laer. Het betreft het “Redinges goedt, nu Baja de Matance”. 

Voordat de naam Matanze werd gebruikt heette het goed dus Redinges goed. In archief van het bisdom Utrecht vinden we in de rekening van de rentmeester van Salland over de jaren 1499-1500 de naam Redingesgoed al terug. Het Redingesgoed viel toen onder de Hof te Colmschate.