Algemene voorwaarden

Welkom! Voel u thuis en geniet van het verblijf op Landgoed Matanze.

Om het verblijf van al onze gasten zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels.

 • Inchecken tussen 15.00 en 20.00 uur (buiten deze tijden is overleg mogelijk).
 • uitchecken tot 10.30 uur
 • Roken is binnen de gehele Bed and Breakfast niet toegstaan. Buiten mag gerookt worden mits anderen hier geen last van hebben.
 • Houd in alle opzichten rekening met andere gasten. Behandel hen zoals u ook behandeld wil worden.
 • Gebruik door derden is in de Bed and Breakfast niet toegestaan.
 • Gasten dienen geluidsoverlast in en rond de Bed and Breakfast te voorkomen.
 • De kamers dienen netjes gehouden en achter gelaten te worden.
 • Graag voorzichtig om te gaan met alle spullen in en rondom de B&B
 • wij dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal,ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke oplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de Bed and Breakfast en op het landgoed .
 • Heeft u ons nodig klop gerust op de deur of bel: 06-14515307
 
 • Algemene voorwaarden
 • De Bed and Breakfast is eigendom van en worden beheerd door jhr. R.T.A. van Rijckevorsel van Kessel, hierna te noemen de "beheerder". De beheerder kan zich laten vervangen door een Gastheer/vrouw. 
 • Deze algemene voorwaarden zijn op alle gasten van Bed and Breakfast Landgoed Matanze van toepassing.
 • Met het bevestigen van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Op verzoek kan er een exemplaar van deze algemene voorwaarden naar u gemailt worden.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies, of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische)kosten voor rekening van de gebruiker/gereserveerder. Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Bed and Breakfast zijn voor rekening van de gebruiker/gereserveerder.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruiker/gereserveerder onmiddellijk te wordengemeldt en vergoed aan de beheerder.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddelijke ingang de toegang tot de Bed and Breakfast Landgoed Matanze ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderlinge meningsverschil tenzij de gebruiker/gereserveerder het tegendeel kunnen bewijzen.
 • De gasten van Bed and Breakfast dienen zich te houden aan het huishoudelijk regelement. Reservering en Bevestiging *De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aan gegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek per E-mail sturen wij u een bevestiging per E-mail.
 • Op onze reserveringsbevestiging wordt u verwezen naar deze algemene voorwaarden.
 • De beheerder kan in overleg met de gebruiker/gereserveerder van deze voorwaarden afwijken alleen via E-mail.
 • Bij annulering bent u altijd aansprakelijk voor 25% van het totaal bedrag van uw reservering, Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang(18.00 uur) vooraf blijft u aansprakelijk voor 100% van het totaalbedrag.
 • Bij voortijdig vertrek vindt er geen restitutie plaats.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed and Breakfast.

Wij wensen u een aangenaam verblijf bij B&B Landgoed Matanze