FAUNA

Bijzonder is dat op de buitenplaats wijngaardslakken voorkomen.

Vogelsoorten zijn er in overvloed op De Matanze; de groene en de bonte specht, de boomklever en het bijzondere blauwe ijsvogeltje zijn gezien. In het broedseizoen verblijft deze soort in de buurt van langzaam stromend water, vaak in de vorm van een beek of een kleine rivier, met een steile oever waarin een nest gegraven wordt. Wat betreft roofvogels laten de bosuil, de havik, de sperwer en de buizerd zich regelmatig zien.

Ook de marter is gesignaleerd, alsmede water- en dwergvleermuizen, eekhoorns en fazanten.

Op en rond het water zijn een aantal bijzondere eenden uitgezet, waar onder de brama- en de roodwang pijlstaarteenden, de manderijneend, de wintertalling, de bergeend en de carolina eend. Uiteraard zijn er ook wilde eenden. De keizerganzen zijn ook aanwezig.

In de volieres zitten aan de ene kant kippen en fraaigekleurde vogeltjes, zoals de agapornus en de kakariki. Aan de andere